2022-01-27 09:56 |
 

 
    Vállalkozás Online a Twitter-en  Vállalkozás Online a Facebook-on  Vállalkozás Online a Facebook-on
Címlap arrow Jog arrow Változó cégalapítási illeték 2012

Rovatok
Címlap
Vállalkozás indítása
A vállalkozó
Marketing
E-business
Pénzügyek
Adózás
Jog
Menedzsment
Állás - Munka
Európai Unió
Üzleti etika
KKV e-Learning
Letöltés
Névjegy
e-Tartalom
Hasznos linkek
KKV apró
Üzleti könyvtár
Üzleti K.V.
Cikk beküldése
Keresés
E-tanulmány - Hogyan vezessünk könyvelő irodát?
Hogyan vezessünk könyvelő irodát?

Ingyenesen letölthető e-tanulmány a Vállalkozás-online.hu regisztrált olvasóinak.

Ha már regisztrált, belépés után klikk ide.
Ha még nem, akkor ide.


Tovább...
 
Online tagok
Jelenleg 2 vendég van az oldalon.
Változó cégalapítási illeték 2012 Megosztom! Add a Startlaphoz Nyomtatás E-mail
dr. Hajdan Teofil, ügyvéd   
2012-02-29 14:30
Emelkedik a cégalapítás illetéke, azonban a cégmódosításoké nem. Korlátozódik a választható cégnevek köre, a TEÁOR számok újra szerepelni fognak a cégjegyzékben, a székhely használatot pedig igazolni kell ezentúl. dr. Hajdan Teofil ügyvéd segítségével összegyűjtöttük a cégalapítás, módosítás és működtetés 2012. március 1-től hatályba lépő lényegesebb változásait.


2012. március 1. napjával lényegesen módosulnak hazánkban a cégalapítás, illetve cégek cégjegyzékben szereplő adatainak módosításával - különösen a tulajdonosi változásokra - vonatkozó szabályok.

A cégeljárás az utóbbi években igyekezett lépést tartani az információtechnológia fejlődésével, ami egyszerre kívánta szolgálni a vállalkozások gyors piacra jutásának igényét, de egyúttal biztosítani szerette volna a cégek törvényes működését és az üzleti kapcsolatok biztonságát. A most életbe lépő módosításokról összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a biztonságosabb üzleti kapcsolatok kialakítását szolgálják, számos szabállyal próbálják ugyanis kiszűrni a fiktív, illetve nem törvényesen működő cégeket. Nézzük röviden, mik is ezek az új szabályok!

Az első újítás, amely már korábban is nagyobb nyilvánosságot kapott, hogy 2012. március 1. napjával emelkedni fog a cégalapítás illetéke. Egyszerűsített cégeljárás esetén (szerződés minta alapján készült társasági szerződés alkalmazásával), jogi személyiségű cég (Kft., illetve Zrt.) alapítása esetén 50.000, - Ft, míg jogi személyiséggel nem rendelkező cég (Bt., illetve Kkt.) alapítása esetén 25.000, - Ft lesz az eljárási költség. Fontos ugyanakkor kiemelnünk, hogy a cégmódosítások illetéke, és közzétételi díja nem változik. Ezen illetékemelésre a jogalkotó indokolása szerint azért kerül sor, hogy a csalárd cégalapítások számát visszaszorítsák. Álláspontom szerint nem járunk messze a valóságtól, ha azt mondjuk, másodlagosan pedig azért, hogy plusz bevételhez jutassák a költségvetést.

Ezt meghaladóan, az új cégek alapítását befolyásoló tényező lesz, hogy az új szabályok hatálybalépését követően a cégnévben az állami, illetve nemzeti jelző használatára csak akkor kerülhet sor, ha a cégben az állam közvetlenül vagy szervezeti útján többségi befolyással rendelkezik, vagy a cég tartósan állami tulajdonban áll. Korábban ugyanis nem volt akadálya annak, hogy valaki például: „Nemzeti Pályázatíró Kft.” névvel alapítson céget.

Fontos, a cégek alapítását érintő kérdés - és nem mellesleg visszatérő probléma - a TEÁOR tevékenységi körök szerepeltetése a cégjegyzékben. A március 1-től hatályba lépő szabályok ismételten előírják, hogy a cég alapításakor a bejegyzési kérelemben fel kell tüntetni a cég főtevékenységét és további tevékenységi köreit, a tevékenységhez tartozó TEÁOR számmal egyetemben. Újítás azonban, hogy amennyiben a későbbi működés során a cég főtevékenysége vagy tevékenységi körei változnak, úgy azt az állami adóhatóság elektronikus úton közli a cégbírósággal, a cégjegyzék pedig gépi úton egészül ki ezzel az információval. Jó hír, hogy nem kell később már költséges társasági szerződésmódosítást végrehajtani annak, akinek a tevékenységi köreiben a cég működése során változás következik be.

Említésre méltó új szabály, hogy mind a cégek alapításánál, mind a már létező cégek esetében a cégeljárás során a cégeknek igazolni a kell a székhelyként, illetve telephelyként megjelölt ingatlan használatának a jogszerűségét, jogcímét. Ezen „igazoló” dokumentumot be kell nyújtani a cégbíróság részére. Itt jegyezném meg, hogy okiratoknak a becsatolása a már létező cégeknek számára is kötelező, az első cégjogi módosítás alkalmával, de legkésőbb 2013. január 1. napjáig. Kicsiny örömet jelenthet a cégtulajdonosoknak, hogy amennyiben más módosítás nem történik, ez illeték-, és közzétételi díj nélkül megtehető majd.

Az újonnan alakuló, illetve már létező cégekre vonatkozó új rendelkezés az is, hogy 2012. január 1-től, a bejegyzéskor, illetőleg azt követő első módosítás alkalmával, de legkésőbb 2013. január 1. napjáig, a cég tagjainak az adóazonosító jelét, adószámát, illetve külföldi természetes, és jogi személyek esetében a külföldi közteherviselési azonosító számát be kell jelenteni a cégbíróságnak. Amennyiben a fent megjelölt határidőig más módosítás nem történik, ez az adatbejelentés is megtehető illeték, és közzétételi díjmentesen. Ki kell hangsúlyoznunk azonban, hogy ezen adóazonosító jelek a cégjegyzékben nem lesznek láthatóak, és hozzáférhetőek. Ezen adatok ugyanis kizárólag a vezető tisztségviselőkre, illetve tagokra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok ellenőrzése céljából szükségesek a cégbíróságnak, illetve a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnak.

A cégbíróság ugyanis az új szabályok értelmében a cégnyilvántartásba bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vonatkozásában „a gazdasági társaságokról szóló” 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) szerinti kizáró okok fennállásának ellenőrzése céljából a bűnügyi nyilvántartási rendszer adataival való összevetést kezdeményez. Az összevetés kizárólag annak megállapítására irányulhat, hogy a cégnyilvántartásba bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vonatkozásában a Gt. szerinti kizáró ok fennáll-e. Ennek fennállása esetén az illetékes cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez az érintett gazdasági társasággal szemben. (A Gt. hatályba lépő változásairól a következő cikkben foglalkozom részletesen.)

Zárásként említeném az új szabályozásba beépített hitelezővédelmi rendelkezést. A módosítások hatálybalépését követően a cégek életében bekövetkező tulajdonos változások esetén, a cégbíróság a változásbejegyzési kérelem benyújtásáról elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot, amely 3 munkanapon belül elektronikus úton jelzi, ha a cég 15 millió forintot meghaladó köztartozással rendelkezik. Az adóhatóság ilyen jelzése esetén a cégbíróság hiánypótlási eljárás keretében felhívja a céget a tulajdon átruházásának a napjával, mint fordulónappal elkészített, könyvvizsgáló által hitelesített vagyonmérleg benyújtására. Ezen vagyonmérleg birtokában könnyebb lesz a csalárd cégátruházásoknak a kiszűrése, illetve a korábbi tulajdonos(ok) későbbi esetleges felelősségre vonása.

Remélem áttekintőmmel sikerült tájékoztatást adnom a cégeljárás legfrissebb szabályairól, ezzel is segítve a kezdő és a gyakorló vállalkozók mindennapi boldogulását.

Utolsó frissités ( 2012-02-29 17:59 )

Share/Bookmark
 
< Előző   Következő >


Go to top of page Go to top of page
Vállalkozás Online Kövessen minket! Online névjegyek Cikk beküldése Link ajánlása Belépési adatok Kijelentkezés

Elfelejtette jelszavát
RSS
Vállalkozás-online.hu - Periodika
Ingyenesen letölthető dokumentumok vállalkozóknak
Üzleti könyvtár
Online névjegyek

Top 10 cikk
Friss comment
Friss cikkek
Nehéz üzlet a könyvvizsgálat és a könyvelés
A kötelező könyvvizsgálat értékhatárának emelkedése miatt a magyar könyvvizsgálók piacot veszítenek. Az ügyfelek minden papírmunkát a könyvelővel végeztetnek, akiknek így nem sok idejük marad az érdemi munkára. Üzleti szempontból ma nem biztos, hogy érdemes számviteli területen vállalkozást indítani. Rezsabek Angéla okleveles könyvvizsgálót kérdeztük a magyar könyvvizsgálók és a könyvelők helyzetéről.
 
Illúzió az ingyenes cégalapítás
Az ügyvédi irodák gyakorlatilag felfoghatók egy vállalkozásként is. Persze más szabályok vonatkoznak rájuk, ami jelenthet nagyobb szabadságot, de nagyobb veszélyt is. Az ingyenes cégalapítás természetesen egy marketingfogás, és valószínűleg tisztességtelen piaci magatartásként versenyjogi probléma lehet. dr. Klausmann Kornél ügyvédet kérdeztük az üzleti partnerségről, az ingyenes cégalapításról.
 
Szavazzon!
Ön vásárolt már infóterméket az internetről?
 
Friss K.V.
Vállalkozás indítása

Vállalkozás-online.hu - Periodika Ingyenesen letölthető dokumentumok vállalkozóknak Üzleti könyvtár Online névjegyek
| Címlap | Vállalkozás indítása | A vállalkozó | Marketing | E-business | Pénzügyek | Adózás | Jog | Menedzsment | Állás - Munka | Európai Unió | Üzleti etika | KKV e-Learning |