hirdetés
Amit a közösségi adószámról tudni kell ege Új társasági forma: európai gazdasági egyesülés. kamarai kritika

Kamarai kritikai az önfoglalkoztatásról. Megoldható?

Címlap     Hírek   Info   Fórum   Impresszum   
   Vállalkozás indítása
   Európai Unió           
   Adózás                    
   Jog                          
   Marketing                
   Pénzügyek               
   E-business                
   Tanácsadás              
   Üzleti etika               
   A vállalkozó             
   Névjegy                    
   Hasznos linkek         
   Címjegyzék              
   Színes                      
   Hírek                         
   Archívum                 
EGYÜTTMŰKÖDŐ
PARTNEREINKBankWeb

Vállalkozó Kedvű Fiatalok Klubja
Egység:
Ebből
Ebbe:

A lízing
Vállalkozás-online
2003. szeptember 21.

A lízing több szerződésből álló folyamat. A hazai gyakorlatban általában sor kerül a lízingelt vagyontárgy tulajdonjogának a megszerzésére is. De a tulajdonátszállás nem ún. szükségképpeni része az ügyletnek. Az egyik lehetséges megoldás, ha a szerződés feljogosítja a használót, hogy a futamidő lejártakor egyoldalúan döntsön a tulajdon kérdésében. Lehetőség van rá, hogy a felek közötti szerződés eleve rögzítse a tulajdonváltozást.

A tulajdont a lízingbe vevő általában az ún. maradványérték megfizetése fejében szerzi meg, de mód van rá, hogy külön fizetés nélkül csupán a futamidő alatt fizetett lízingdíj fejében a tulajdonjog automatikusan átszállásra kerül. Ez a szerződés valamilyen hasznot hajtó dolog használatát biztosítja és lehetővé teszi az ezek üzemeltetése révén elérhető hasznok szedését.

Kialakulása. Az Amerikai Egyesült Államokban jelent meg a XX. század második felében. Megjelenésének oka az volt, hogy a beruházások tőkeszükséglete igen gyakran meghaladta a rendelkezésre álló forrásokat. A hitelezők számára biztonságos megoldást nyújtott ez a koncepció, mivel a lízingelt dolog tulajdonjogát megtarthatták és e mellett nem kellett viselniük a tulajdonost terhelő kockázatokat. A lízingelő számára nem is fontos, hogy a lízingelt dolog tulajdonjoga rá szálljon, hanem az a fontos , hogy a lízingelt dolog üzemeltetése révén profitra tegyen szert. A lízingelt vagyontárgy kitermeli a használati díját és ezen felül még a többletnyereséget is. E mellett fontos érv lehet a vállalkozók számára, a különböző országokban a lízinghez kapcsolódó adókedvezmények.

Hazai szabályok. Hazánkban az 1970-es évektől adott a jogi szabályozás a lízingügylettel kapcsolatban. Ezen szabályok ellenére ez az ügylettípus igen nehezen terjedt el, mivel az alacsonynak mondható kamatterhek mellett a lízingdíjak magasak voltak, és az új ügylettípus még ismeretlen volt. A szabályozás során végig a pénzügyi és a számviteli szempontok domináltak.

Magáról a lízingügyletről. Ez alatt a szerződések komplex rendszerét értjük. Több szerződésből épül egymásra és a folyamat négy fő részre tagolható.

- a felek előszerződése, melyben egy meghatározott tárgy vagy jog tekintetében vállalják, hogy a későbbiekben lízingszerződést fognak kötni
- az adásvételi szerződés megkötése, ez a szűkebb értelemben vett lízingszerződés
- lízingtárgy használata
- lehetőség újabb szerződések megkötésére, amelyek tulajdonjog változást eredményezhetnek

A szerződés kétoldalú jogügylet. A lízingbe adó bárki lehet, gyakran valamelyik bank vagy annak leányvállalata. Lízingbe vevőként szintén bárki szerepelhet.

Speciális lehetőség az ún. visszlízing (sale and lease back leasing) a dolog korábbi tulajdonosa a lízingbe vevő, aki eladta és most lízingeli a vagyontárgyat és ilyen módon jut szabad pénzeszközökhöz. Ilyen szerződés bármilyen ingó és ingatlan dologra is létrejöhet.

A jogviszony tartalmának megállapítására vonatkozóan a felek szabadsága nagy. A tartalmat a felek úgy határozhatják meg, hogy az számukra a leginkább megfelelő legyen. A szerződéssel a lízingbe vevő megszerzi a birtoklás és a használat jogát. Ezen kívül a hasznosítás joga a legfontosabb. A lízingbe vevő felhatalmazást kap arra, hogy elsajátítsa a gépek működtetésével elérhető nyereséget. Ezért ő használati díjat fizet. A díj a berendezés átvételétől jár, a szerződésben meghatározott ütemezés szerint. A lízing az egyes szerződéstípusok közül a haszonbérlettel áll a legközelebbi rokonságban. A fontos különbség, hogy a lízingügylet elején és végén tulajdonátruházásra kerülhet sor és ez a haszonbérlethez nem kapcsolódik.

Az alábbiakban pontokban felsorolva a lízingügylet néhány jellemzőjét szeretnénk ismertetni:

- a lízingdíj előre meghatározott időpontokban havonta, félévente esedékes.
- ezen szerződés alapján minden költség a lízingbe vevőt terheli
- a szerződés időtartama alatt a lízingbe adó a tulajdonos, mégsem őt terheli a kárveszélyviselés. A kárveszélyt a lízingbe vevő terheli, vagyis neki kell tulajdonosként viselkedni.
- ha a dolog elpusztul a szerződés nem szűnik meg, hanem átalakul egyösszegű fizetési kötelezettséggé. A lízingbe vevőnek meg kell fizetnie a hátralékos díjat. Ez komoly megterhelést jelenthet a lízingbe vevőnek, ezért a lízinghez általában biztosítás is kapcsolódik. Amelyben a biztosító szolgáltatását úgy határozzák meg, hogy az legalább az egyösszegű fizetésre fedezetet nyújtson.
- A lízingbe vevőnek nincsen felmondási joga

A lízingügylet kapcsán időrendi sorrendben az alábbi szerződések követhetik egymást:

- előszerződés, amelyben megállapodnak a későbbi lízingszerződésről
- adásvételi szerződés
- lízingszerződés
- második adásvétel, ahol a lízingbe vevő megszerzi az addig használt dolog tulajdonjogát, ez a szerződés nem kerül minden esetben megkötésre.

A szerződés általában határozott időre szól. Az esedékes díj mértékét úgy állapítják meg, hogy az összes költséget elosztják annyival, ahány hónapra szól a szerződés. A szerződést írásban kötik meg, de ez nem érvényességi kellék.

Megszűnés. A szerződés a határozott idő elteltével szűnik meg. Lehetséges, hogy a lízingtárgy visszakerül a tulajdonoshoz vagy újra lízingbe adható (másodkézi lízing, secondhand) Határozott idő eltelte előtt a szerződés csak igen ritkán szűnik meg, rendes felmondással nem lehet megszűntetni.

vissza
Hozzáadás
kedvencekhez

hirdetés


hirdetés
Domain regisztráció,
tárhelybérlet kis- és
közép-
vállalkozásoknak a
legkedvezőbb áron!

hirdetés
ConnectAD

hirdetés

     
  Impresszum I Adatvédelem I Médiaajánlat
Írja meg véleményét:
velemeny@vallalkozas-online.hu