hirdetés

WebProfit
Kis- és középvállalkozói portál
Amit a közösségi adószámról tudni kell ege Új társasági forma: európai gazdasági egyesülés. kamarai kritika Kamarai kritikai az önfoglalkoztatásról. Nem lehet egycsapásra megoldani
Címlap     Hírek   Info   Fórum   Impresszum
Vállalkozás indítása

 

A faktoring fogalma. Mire érdemes használni?

BankWeb.hu

A faktoring az áruszállításból és szolgáltatás nyújtásából származó rövid lejáratú követelések folyamatos megvásárlása és kezelése. A faktoring cég szerződés keretében átveszi a követelések fizetőképességi kockázatát és megelőlegezi a követelést.

A faktoring ügyletek fajtái:

csendes (értesítés nélküli) faktoring Nem értesítik az adóst a faktoring megállapodás létrejöttéről. A szállító kapja a pénzt, majd fizeti ki a faktoring céget. Tehát a vevő nem szerez tudomást arról, hogy a szállító milyen módszerrel finanszírozza a tevékenységét.
nyílt faktoring ügylet Az adóst (vevő) értesítik az ügylet létrejöttéről, sőt annak vállalnia kell, hogy a faktoring cég felé fogja a vételárat megfizetni. (Hazánkban ez a típus terjedt el.)
export faktoring Bár a fenti két csoportosítás valamelyikébe tartozik, mégis külön említést érdemel. Export esetén sokkal gyakoribb a vevő ismeretének hiányában, hogy a faktorálás célja a fizetési kockázat kezelése, nem csupán a pénzhiány. Gyakran külön importfaktor (külföldi cég) bevonására is sor kerül, hiszen ő az, aki a vevőt, a helyi viszonyokat ismeri. Fontos előnye a faktoring ügyletnek az is, hogy segítséget kapunk a dokumentáció kezeléséhez, a külföldi jogszabályok, viszonyok megismeréséhez, egyéb kapcsolódó szolgáltatásban is részesülhetünk.

A faktoring előnyei. Mire használható?

A vállalatok a követelésük eladására több okból is rászánhatják magukat. Egyrészt, ha nem ismerik a vevőt, nem biztosak a fizetőképességében (pl. külkereskedelem során), másrészt ha nincs elég pénzük a megrendeléshez kapcsolódó pénzügyi terhek viselésére (forráshiány) és valamilyen oknál fogva nem jutnak bankhitelhez. Hazánkban ez az utóbbi a jellemző indoka a faktoring megállapodások létrejöttének. Sajnos a kialakult gyakorlat szerint mindenki késve fizet a partnereinek, kialakul a körbetartozás. A faktoring ügylet keretében mindenki komolyabban veszi a fizetési határidőket, kiszámíthatóbb pénzmozgást eredményez a finanszírozásnak ez a módja. Nagyon fontos, hogy a faktoring cégek nem az ügyfelük hitelképességére kíváncsiak, ők az adott ügyletet (vevő-szállító közötti kapcsolatot) vizsgálják, számukra a vevő személye meghatározó fontosságú (ő fog fizetni). Ha egy országosan ismert, az adott ágazatban meghatározó jelentőségű vevő a partnerünk, bízvást számíthatunk a faktoring ügyletre.

Az előnyöket röviden összefoglalva elmondható, hogy

- Csökken a kintlévőség, nő az eszközök forgási sebessége
-Könnyebbé válik a pénzügyi tervezés
-Egyszerű és gyors ügyintézés (pár nap alatt pénzhez lehet jutni)
-A társaság forgalmának növeléséhez, új piacok megszerzéséhez biztosíthatóak a pénzeszközök
-Bankhitelnél gyorsabb ügyintézés, kezdő vállalkozások, rosszabb mérleggel rendelkezők is forráshoz juthatnak
-Nincs szükség biztosítékra, mint a bankhitelnél

A faktoring ügylet menete

- kap a szállító egy megrendelést, de nem tudja a kapcsolódó költségeket (anyagbeszerzés, alvállalkozók) finanszírozni
- keres egy faktoring céget, aki megvizsgálja, hogy a megrendelő hitelképessége milyen, továbbá nyilatkozik arról, hogy az adott faktoring ügyletet megvalósíthatónak tartja-e (vevő-szállító közötti ügyletet vizsgálja)
- megkötik a faktoring keretmegállapodást, tájékoztatják erről a vevőt
- megtörténik a szállítás, a vevő visszaigazolja a szerződés szerinti teljesítést a faktoring cég felé, aki a megfelelő nyilvántartást vezeti
- a faktoring cég kifizeti a számla ellenértékének kb. 80%-át az ügyfelének, aki így képessé válik a szállítási szerződés további ütemeinek teljesítésére
- a fizetési határidőben befolyó vételárból törlesztésre kerül a faktoring részlet, a visszatartott 20%-os vételárrészt is kifizetik a szállítónak, elszámolják a faktoring díjat
- folyamatosan történnek a szállítások, a faktoring cég részteljesítések szerint (számlánként) finanszírozza a teljes szállítási keretszerződést
- esetenként a fizetési kockázat enyhítése érdekében biztosító társaságot is bevonnak az ügyletbe

A fenti folyamat leírásával a faktoring ügylet lényegének bemutatása volt a cél, természetesen sokféle eltéréssel találkozhatunk a gyakorlatban. A legfontosabb kérdés, amelyet még nem érintettünk a visszkereset.

Mit kell tudnunk a visszkeresetről?

Az egész ügylet legfontosabb kérdése az, hogy ki viseli a megrendelő esetleges nem-fizetéséből eredő károkat, kockázatokat? Jellemzően a faktoring cég ezt a kockázatot nem vállalja át, tehát kiköti, hogy amennyiben a vevő nem fizet, akkor a faktoring ügylet során általa kifizetett előleget (80%) a szállítótól is vissza követelheti és megfelelő eszközökkel beszedheti.

Faktoring díj, ügyleti kamat

A gyakorlatban több elszámolási technika alakult ki:

- A bankok inkább hitelkamatlábhoz hasonló, de előre beszedett (banki kifizetésből levont) úgynevezett diszkontált díjat számítanak fel. Jellemzően külön a számlák darabszámához kapcsolódó költséget is felszámítanak.
- A faktoring cégek a befogadott számla értékéből 80 % körüli részt fizetnek ki előre (a számla kiállításakor, a vevő áruátvételt igazoló nyilatkozatának birtokában). Ekkor kell a faktoring díjat is megfizetni (pl.30 napos számlánál 0,8%). A fennmaradó részt akkor fizetik ki nekünk, amikor a számla ellenértéke befolyik. Ekkor (utólag) történik a faktoring kamat elszámolása. Ennek mértéke függ a faktorálás összegétől, a futamidőtől, stb.

2004-07-02

vissza

hirdetés
EU
Adózás
Jog
Pénzügyek hirdetés
Marketing
Tanácsadás
E-business
A vállalkozó
Üzleti etika
Hasznos linkek
Színes
Fórum
 

Egység:
Ebből
Ebbe:
 
Hírek
- Tovább csökkennek szeptembertől a kártyás tarifák a Pannon GSM-nél  
- Előtársaságoknak itt a 0329/ELO
- Adómentes internethasználat munkavállalóknak
 
 
 
 

Szöveges hirdetések megjelenítésére ezen a helyen van lehetősége!
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
hirdetés
hirdetés
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hirdetés
 
   

Impresszum I Adatvédelem I Hirdetésfelvétel
Írja meg véleményét:
velemeny@vallalkozas-online.hu

Minden jog fenntartva © SEQUENT Kft.

   
         
    powered by
www.sequent.hu